„Bevidsthedsmedicin“.

Hjernesvingningernes betydning for vores fysiske og psykiske velvære bekræftes af forskning, der peger i retning af, at mange mennesker danner utilstrækkeligt af de frekvenser deres krop har brug for, for at fungere godt.
(ref.www.pubmed.com/www.sciencedirect.com/www.iscmr.org/www.srab.dk)

Det gælder både i forhold til vort velbefindende, men også i forhold til hvordan vi tackler og klarer hverdagens mange små og store opgaver, både arbejdsmæssigt og privat.

Mentale underbevidste lyd-filer/CD´er, er et seriøst bud på hvordan det er muligt skabe de bevidsthedsændringer, det enkelte menneske har brug for. På kliknikker og hospitaler i USA har psykologer og terapeuter gennem en årrække anvendt og brugt lydsvingningsfrekvenser, som et effektivt forandrings værktøj.

Foruden brug af lydfrekvenser anvender jeg en avanceret teknologi til omprogrammering af det bevidste og underbevidste sind via brug af underbevidst tale/lyd. Det får dine to hjernehalvdele til bevidst at samarbejde om at producere de hjernesvingninger du har

Denne teknik gør det muligt at lære nye færdigheder, samt forvandle negative tanker og mønstre til mere positiv adfærd.

Lydfilerne er udformet så lytteren opnår den afslappede tilstand, der gør det muligt at opnå de mål og ændringer der ønskes.

Foruden standard CD´er er det også muligt at få designet sin egen personlige CD.

Hvad er ”Bevidsthedsmedicin”?

Bevidsthedsmedicin er opbygget ud fra idéen om, at det er muligt at ændre på fysiske og psykiske ubalancer, ved at hjernen bevidst udsættes for den eller de manglende frekvenser kroppen har brug for. Ved at gøre det påvirkes hjernen til selv at begynde at efterligne og producere de manglende hjernesvingnings frekvenser.

Lydfilerne er udformet med forskellige frekvenser, alt efter hvad det er for bevidsthedsændringer der ønskes. Disse svingninger kombineret med underbevidst guidet tale, gør det betydeligt nemmere for dig at nå de mål du ønsker. 

For at gøre Bevidsthedsmedicin endnu mere effektiv og nemmere at anvende har jeg udviklet Bevidsthedsmedicin Level 2.

Bevidsthedsmedicin Level 2. består at to CD´er. CD del 1. indeholder hørlig tale, frekvenser samt underbevidst tale. Hvorimod Del 2. "kun" indeholder frekvenser og underbevidst tale.

Anvendelse: Se detaljeret brugsanvisning vedhæftet lydfilerne eller beskrivelsen på bagsiden af CD-coveret.

VIGTIGT: En mental underbevidst lydfil må aldrig aflyttes under bilkørsel eller i forbindelse med andet, der kræver den fulde opmærksomhed.

CD´erne og lydfilerne kan købes fysisk eller downloades.

Elementer i Bevidsthedsmedicin:

Bevidsthedsmedicin dækker over en række forskellige teknikker og metoder. Grundliggende er ”Bevidsthedsmedicin” delt op i fire elementer. Det første element er diagnose. Det andet er metode. Det tredje er handling, mens det fjerde og sidste er resultat.

Del 1: Som udgangspunkt handler første del om, at afdække den utilfredsstillende fysiske eller psykiske situation et menneske er i. Med andre ord, at stille en diagnose: Hvad er det, der skal bearbejdes/forandres? 

Del 2: Når diagnosen er stillet og omstændighederne er klarlagt findes den metode/teknik, som er afpasset og acceptabel for modtageren. Modtagerens accept er en forudsætning for, at der kan ske en bearbejdning af den utilfredsstillende situation og en positiv forandring kan finde sted.

Del 3: Under den tredje del finder der en aktiv handling sted.

Del 4: I forbindelse med den fjerde og sidste del, resultatmålingen, er det vigtigt at kontrollere, at det resultat der er opnået, er identisk med den enkeltes forventninger.

Hjernesvingningernes betydning for vores fysiske og psykiske velvære bekræftes af undersøgelser, der peger i retning af, at mange mennesker danner utilstrækkeligt af de hjernesvingnings frekvenser de og deres krop har brug for, for at fungere godt.

Det gælder både i forhold til vort velbefindende, men også i forhold til hvordan vi tackler og klarer hverdagens mange små og store opgaver, både arbejdsmæssigt og privat.

Bevidsthedsmedicin er opbygget ud fra idéen om, at det er muligt at ændre på fysiske og psykiske ubalancer, ved at hjernen bevidst udsættes for den eller de manglende frekvenser kroppen har brug for. Ved at gøre det påvirkes hjernen til selv at begynde at efterligne og producere de manglende hjernesvingnings frekvenser.

Hvad kan bevidsthedsmedicin bruges til?

Selv om jeg kun har arbejdet med bevidsthedsmedicin i lidt over 7 år, har jeg oplevet mange enestående og forbløffende resultater. Lige fra kontrol af fysiske smerter til bedre helbred. Større kreativitet og handleevne. Jeg oplever at mulighederne for, hvad bevidsthedsmedicin kan bruges til nærmest er ubegrænsede. Senest er jeg begyndt at holde seminarer, workshops, kurser hvor deltagerne lærer, hvordan det er muligt at producere mere af de hjernesvingningsfrekvenser der er brug for. F.eks. Delta og Gamma frekvenser.

De vigtige hjernefrekvenser.

Forskere har fundet ud af at de fleste mennesker producerer for få Delta og Gamma frekvenser eller slet ingen. Det er et stort problem, da disse frekvenser har en særdeles vigtig rolle for, at vi fungerer godt. Forskning viser eksempelvis, at Gamma-bølger får vore hjerneceller til at samarbejde. Så jo flere Gamma frekvenser vor hjerne producerer desto mere hjernekapacitet har vi til rådighed. Opgaverne bliver mere logiske og lette at løse. Idéerne bliver nemmere at få, og viden bliver hurtigere at tilegne sig. Gamma-bølger hjælper os med at udvide vor bevidsthed samt holde fokus og være i Nu´et.

Dr. April Benasich, forsker i neurofysiologi og professor ved Rutgers Universitet. Newark NJ har konstateret at børn, der danner for få eller slet ingen Gamma frekvenser får sociale samt sproglige problemer senere hen i livet.

Hun udtaler: ”Vi kan forudsige et barns sproglige evner før skolestart ved at studere dets hjerne, når det er seks måneder gammelt!”

Denne viden om børn udgør en fantastisk mulighed for at hjælpe dem, så de undgår at blive sociale tabere i samfundet og skolesystemet.

Det ser ud som om, det er muligt at gøre en væsentlig forskel for dem, hvis der allerede på et tidligt tidspunkt sættes ind med aktiv lytning til Gamma frekvenser.

Mine erfaringer er (Det ser også ud til) at voksne også med fordel kan få hjælp til at fungere bedre både socialt og sprogligt ved at lytte til Gamma frekvenser.

Delta hjernesvingninger er også særdeles vigtige for vi har et sundt og godt helbred. Nyere forskning indikerer vigtigheden af, at vi få en god nats søvn. Dette indebærer, at vi under søvnen kommer ned på det dybeste søvnniveau, da det er her, der sker en renselse af hjernen, for proteinrester og giftstoffer, der har ophobet sig i hjernen, i løbet af dagen. Og at mangel på kvalitets søvn påvirker vort velbefindende og vort helbred og kan lede til forskellige former for sygdomme, herunder demens-sygdomme.

For at nå ned i dybeste søvn niveau er det vigtigt, at hjernen danner nok Delta hjernesvingninger.

To studier om ovennævnte er i 2013 publiceret i det anerkendte fagtidsskrift JAMA Neurology.

Ældre mennesker og mennesker med søvnproblemer kan derfor med fordel lytte til Delta frekvenser lige før sengetid.

Også evnen til at danne nok Alpha og Meta/Theta hjernesvingninger har indflydelse på hvordan vi har det og fungerer. Alpha hjernesvingninger er blandt andet vigtige i forbindelse med kreativitet, samt når vi tager gode beslutninger.

Meta/Theta hjernesvingnings frekvenser er yderst vigtige og effektive, når det handler om at reducere smerter eller om at blive smertefri.

På hospitaler og hos lægen vil Bevidsthedsmedicin kunne gøre en mærkbar forskel for patienterne. Kunne give dem nye muligheder for at få det bedre både fysisk og psykisk. Give livskvalitet og håb!

Ovennævnte er blot få af de mange muligheder Bevidsthedsmedicin byder på.

Hvordan virker Bevidshedsmedicin?

Resultater opnås gennem teori og viden om bevidsthedsmedicin, samt små guidede øvelser med de manglende frekvenser. Derved påvirkes hjernen til at producerer flere af disse vigtige hjernebølger. Det er nærmest som en papegøje i et bur. Den lytter til, hvad der bliver sagt og forsøger at gengive ordene. I starten lyder det som det rene volapyk, men efter længere tids lytten og mange gentagelser, lyder papegøjens snak pludselig forståelig. Den siger måske: ”Poppedreng have sukker!”

Hvem henvender Bevidshedsmedicin sig til?

Bevidsthedsmedicin henvender sig til alle, både med fysiske som psykiske skavanker, smerter og udfordringer. Samt alle der har lyst til at udnytte deres muligheder og udvikle nye potentialer!

Da det tager rigtig lang tid at designe og udvikle personlige CD´er målrettet den enkelte bruger, og derfor må siges at være ret bekosteligt, har jeg for at hjælpe den enkelte bedst muligt, på forhånd lavet og designet en lang række lydfiler med hjernefrekvenser, der dækker mange forskellige behov.

Bevidst og underbevidst lyd.

Foruden hjernefrekvenser indeholder mange af lydfilerne også underbevidst lyd, som kun kan opfanges af det underbevidste sind. Derved sikres at det rationelle sinds automatiske afvisning af nytænkning kobles fra, så det er muligt hurtigere at implementere nye gode og konstruktive vaner og adfærdsmønstrer.

Det underbevidste lydspor kan også høres bevidst, samtidig med at det afspilles på underbevidst plan.

Yderligere informationer:

Hjernesvingningernes betydning for vores fysiske og psykiske velvære bekræftes af forskning, der peger i retning af, at mange mennesker danner utilstrækkeligt af de hjernesvingnings frekvenser deres krop har brug for, for at fungere godt. Det gælder både i forhold til vort velbefindende, men også i forhold til hvordan vi tackler og klarer hverdagens mange små og store opgaver, både arbejdsmæssigt og privat.

Bevidsthedsmedicin er opbygget ud fra idéen om, at det er muligt at ændre på fysiske og psykiske ubalancer, ved at hjernen bevidst udsættes for den eller de manglende frekvenser kroppen har brug for. Ved at gøre det påvirkes hjernen til selv at begynde at efterligne og producere de manglende hjernesvingnings frekvenser.

Lydfilerne er udformet med forskellige frekvenser, alt efter hvad det er for bevidsthedsændringer der ønskes. Disse svingninger kombineret med underbevidst guidet tale, gør det betydeligt nemmere for dig at nå de mål du ønsker.

En mental underbevidst lydfil CD består af en række forskellige individuelle dele. Du bør så vidt muligt høre alle dele (på nær introen) mindst en gang om dagen. Gerne flere! Se detaljeret brugsanvisning på bagsiden af CD-coveret. VIGTIGT: En mental underbevidst lydfil må aldrig aflyttes mens du kører bil eller foretager dig andet, der kræver din fulde opmærksomhed. Undtaget er dog BETA CD´er, der kan og må aflyttes under alle forhold. Lydfilerne kan både købe fysisk eller downloades fra vor hjemmeside.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne selv vil lære det?                                                                        
Bevidsthedsmedicin” kan benyttes forebyggende. Og dermed let kunne forhindre eller reducere antallet af sygedage samt forringet livskvalitet.

Idéen med Bevidsthedsmedicin er ”Gør det selv”, hvilket betyder at der i forbindelse med foredrag, seminarer, workshops og kurser er mulighed at købe lydfiler med hjernesvingningsfrekvenser og underbevidst lyd, som deltagerne selv kan arbejde videre med.

Lydfilerne kan som nævnt også designes personligt, og kan også tilpasses mindre eller større grupper af personer, der har behov for fælles fodslag. F.eks. i virksomheder i forbindelse med teambuilding, korpsånd, salgsfremstød, holdningsændringer m.m.

Sportsklubber kan også med fordel bruge Bevidsthedsmedicin til at få de enkelte sportsudøvere til at fungere mere optimalt.

Freud er citeret for at have sagt: ”Hvis man har en person der har det dårligt, der hvor han er, så handler det bare om at flytte personen hen et andet sted, hvor han har det bedre!” Og det er netop det bevidsthedsmedicin gør!

Anvendelsesmulighederne for Bevidsthedsmedicin er ubegrænsede, kun vore egne manglende evner til at tænke stort og i nye baner kan lægge en hidring.

Tilblivelsen.

Gennem en periode blev jeg ved med at se ordet ”Bevidsthedsmedicin” samt et logo. Jeg oplevede det, både når jeg var vågen og mens jeg sov. Ud fra denne påvirkning skabte jeg begrebet ”Bevidsthedsmedicin”.

Nu findes der allerede mange måder at hjælpe mennesker på. Mennesker som har behov for fysisk og - eller psykisk støtte til at få det godt.

Umiddelbart deler man disse behandlingsformer op i to: Den etablerede form og den alternative. Sådan har det været i flere hundrede år. Længere tilbage i tiden opstod al behandling ud fra de metoder, der i dag betegnes som alternative.

Nu er tidspunkt kommet, hvor en ny skelsættende fase smelter disse behandlingsmetoder sammen igen og det er mit ønske at Bevidsthedsmedicin må være til glæde og gavn for alle. 

Information.

Nærmere information om muligheder kan fås ved henvendelse til forskeren og idémanden bag ”Bevidsthedsmedicin”, mental coach Moorggan Gersdorff, på telefon 4055 5626. eller via mail: moorggan@bevidsthedsmedicin.dk


Acceptér

Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her